Escàner oral. S´escaneja la boca del pacient. Ja no s'han de prendre impressions de silicona.

Que és la odontología digital, com es fa?

Escàner intraoral/TAC:

És la base de la tecnologia “disseny de somriures” (DSD-Dental Smile Design). Necessitem un escaneig digital de la teva boca per començar a dissenyar-hi. Els nostres equips i escàners fan ja innecessària la “típica” impressió amb silicones i guixos.
Escanegem les dents del pacient amb una precisió de 3 micres de mm. Els escanejats s’envien al nostre centre de disseny digital. A partir d’aquí podem dissenyar facetes, pròtesis, corones, fèrules i tractaments d’ortodòncia invisible (Spark o Invisalign).
En casos complexos d’ortodòncia o implantologia, l’escaneig 3D es combinen amb un TAC d’alta resolució que ens ajudarà a planificar quirúrgicament els implants. Tenim també la possibilitat de realitzar tractaments de cirurgies d’implants mitjançant la cirurgia guiada.
La cirurgia guiada consisteix en una fèrules dissenyades en 3D que es col·loquen a la boca del pacient per col·locar els implànts en una situació prèviament definida mitjançant planificació 3D. És una tècnica que ofereix múltiples avantatges, tant per a la col·locació dels implants, com per a la pròtesi que es realitza posteriorment.

Escàner oral. S`escaneja la boca del pacient. Ja no s'an de prendre impressions de silicona.

TAC DENTAL

Odontologia Digital CAD CAM 2

Odontologia Digital CAD CAM 2

Diseny 3D/ tecnologia CAD/CAM:

Els nostres laboratoris de pròtesis fabriquen exclusivament en tecnologia CAD/CAM. Al CAD/CAM es dissenya la dentadura, corona o carilla mitjançant potents programes informàtics de programari.
Recollim al nostre centre de disseny els escanejats i els TAC efectuats als pacients i dissenyem sobre això.

Hi ha múltiples opcions. Podem dissenyar carilles estètiques de CAD/CAM en els materials més avançats, disilicat de liti, ceràmica feldespàtica, zirconi, etc.
A la foto s’aprecia un cas de facetes. Les facetes es dissenyen sobre les dents escanejat. Amb aquesta tecnologia es poden dissenyar diverses propostes estètiques i escollir conjuntament amb l’odontòleg l’opció més desitjada.

Carilles disenyades amb tecnologia CAD/ CAM (DSD-Dental Smile Design)

La tecnologia CAD) CAM la utilitzem també per a múltiples aplicacions a la pròtesi. Tant si és pròtesi fixa, implantosoportada com sobre dent natural. Per a corones o ponts. El procés és igual:
Escanegem les dents del pacient i dissenyem en 3 d la pròtesi.

El disseny digital permet aconseguir una morfologia i una estètica difícilment assolible amb els mètodes tradicionals manuals de fabricació de pròtesis. Especialment a les zones oclusals, on la forma de les dents és més complexa, resulta molt avantatjós disposar d’aquestes eines per crear dissenys de superfícies, que permeten que la pròtesi passa pràcticament inadvertida. En els casos dels onlay això es veu clarament, on la superfície oclusal (per on mastega el cpaciente) és idèntica a la resta de la dent natural

La fabricació de la Pròtesi

El CAD/CAM obliga a fabricar les pròtesis mitjançant equips de fresat de nova generació. Amb això s’aconsegueixen toleràncies i cotes tan exactes que pràcticament s’eliminen les visites de prova. La pròtesi, la majoria de vegades, pot ser col·locada, immediatament després de la visita on s’ha efectuat l’escaneig de les dents. Podem fer les pròtesis en els materials més avançats. Tots els additaments implantològics, les estructures són de titani i es realitzen per microfresat de CAD/CAM. No utilitzem ja estructures colades manualment de Crom Cobalt.

Fabricació